Ås ungdomsskole

Les ukentlig informasjon om skole i Foreldrepulsen

Tentamens- og eksamensdager vår 2015

2015-02-06
Oversikt over tentamensdager for alle trinn, og datoer for skriftelig og muntlig eksamen pluss muntlig prøveeksamen    ...
Les mer...

ENT3R - leksehjelp i realfag

2015-01-15
ENT3R  NMBU ønsker å motivere flere elever til å satse på realfag. Fra 3. februar vil de to ganger i uka(tirsdager og onsdage...
Les mer...

UMM-gruppa

2014-10-22
Som foreldre/nærstående til ungdom som har langvarige helseutfordringer inviteres du/dere til lærings- og mestringstilbudet «...
Les mer...

Vurdering/karakter i valgfag

2013-08-26
Les mer om karktersetting og fastsetting av standpunktkarkter i valgfag her

Foresattetilgang til digitale tjenester

2014-08-08
Her finner dere oversikt over våre digitaletjenester og oppskrift på hvordan dere får tilgang Digitale tjenester.docx F...

Permisjonsreglement gjeldene fra skoleåret 14/15

2014-06-03
Her  kan du lese de nye retningslinjene for permisjon fra pliktig opplæring  

Søknadsskjem for permisjon fra pliktig opplæring

2014-06-03
Her finner du søknadsskjemaet
Les mer...

Leksehjelp 14/15

2014-08-19
Vi tilbyr leksehjelp på biblioteket på mandager og onsdager fra kl.14.15-15.30. Oppstart 25/8.

Personalliste 14/15

2013-08-16
Her finner du persoanlliste og e-post adresser for ås ungdomsskole

Kontaktlærere skoleåret 14/15

2014-08-19
Kontaktlærere skoleåret 14 15.docx

Info om hodelus

2013-09-03
Det forekommer fortsatt(pr.13.11.14) tilfeller av hodelus på skolen, og vi ber elever og forsatte om å passe på/sjekke. Le...

Informasjonshefte skoleåret 14 15

2014-08-08
Her finner du informasjonsheftet  

Valgfagbrosjyre for skoleåret 14/15

2014-06-23
skal velge hvilket valgfag de ønsker skoleåret 14/15 i løpet av den første skoleuken til høsten. I valgfagbrosjyren er det la...

Tiltaksplan/forebyggende plan ved stort fravær

2013-09-03
PPS har utarbeidet en plan for forebygging av fravær/skolevegring. Planen finner du her Det er viktig med tidlig inngripen...

Valg av fremmedspråk

2014-04-07
I disse dager er det mange syvendeklassinger som lurer på hvilket språk de skal velge når de begynner på 8. trinn etter somme...

Klasseturer - retningslinjer

2013-11-04
Retningslinjer klasseturer

Hjelp til lekser

2014-04-07
Her er lenker for foreldre som vil hjelpe de unge sine med lekser http://www.moava.org/index.php?pageID=38

Fremmedspråk info

2012-06-13
Elevene kan velge mellom 4 alternativer: Spansk, fransk, tysk, engelsk fordypning Informasjon om fremmedspråk finner du  h...

Skjema for søknad om skyss

2013-06-05
Søknadsskjema

Handlingsplan mot mobbing

2013-09-11
Skolens handlingsplan mot mobbing finner du her

Abonnement i kantina vår 2014

2013-12-11
Se info her

Info fra helsesøster

2013-08-27
Info om kontortid for helsesøster og ungdomsteamet finner du her

Elevenes skolemiljø

2013-08-28
Hver en­kelt elev har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. Hvis elev­ene mener at de ikke får ivaretatt sine rettig...

Foreldreweb OPPAD

2013-11-21
Slik bruker du foreldreweben i Oppad

Mobilskole

2013-11-21
Slik bruker du Mobilskole

Foreldrepulsen

2011-09-16
Les ukentlig informasjon om skole i Foreldrepulsen 
Les mer om stilling 13/511...

Valgfag

2012-06-13
Det innføres valgfag på 8. trinn fra skoleåret 12/13. På Ås ungdomsskole vil elevene få valget mellom følgende 4 valgfag: De...

Utdanningsvalg - info om videregående skole

2011-09-22
Under denne overskriften vil det jevnlig bli lagt ut ny info om videregående skole 20/9: Påmelding til praksiskurs f.o.m. 22...

Kantina på Ås ungdomsskole

2011-08-18
Les mer om våre tilbud/abonnement
A A A
zoom ut zoom innRektor

Rektor Ås ungdomsskole Steinar Roti
Steinar Roti

Skolebilde

Bilde av Ås ungdomsskole

Ås ungdomsskole
Mellomveien 4
1430 Ås
Telefon: 64 96 26 00
e-post: asung@as.kommune.no

 

Ås kommune | Skoleveien 1 | Postboks 195 | 1430 ÅS | Telefon: 64 96 20 00 | post@as.kommune.no